Stěhovaní levně Praha
Volejte nonstop 723 123 100

Kde všude nahlásit změnu trvalého bydliště?

Se stěhováním se mnohdy váže také změna trvalého bydliště. Pokud s místem pobytu měníte automaticky i trvalé bydliště, čeká vás kolečko po úřadech. Oznámení změny trvalého pobytu není radno zanedbat. Jelikož byste mohli dostat až několika tisícovou pokutu.

 

Na počátku je třeba si říci, že každý občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu. Je to adresa, která je směrodatná pro všechny úřady. Právě na místo trvalého bydliště obvykle chodí také veškerá důležitá korespondence. Trvalé bydliště musí být v objektu určeném pro bydlení, ubytování nebo rekreaci.  Takové místo musí být označené číslem popisným, případně evidenčním.

 

Kde všude nahlásit změnu trvalého bydliště? Samotná změna je v podstatě jednoduchá. Bohužel však s tímto krokem souvisí také výměna osobních dokladů. Z toho důvodu se celý proces může zdát složitý a mnohdy i zdlouhavý. Samotná návštěva úřadu a vyplnění potřebných formulářů totiž zabere jen několik málo minut.

Stěhování levně Praha

Nejprve navštivte obecní úřad

V první řadě je nutné nahlásit změnu v místě nového bydliště. Vydejte se tedy na obecní úřad a vyplňte tam přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Ten dostanete poté, co předložíte doklad o tom, že máte právo užívat dům nebo byt. Může to být výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouva, nájemní smlouva nebo také úředně ověřené potvrzení od majitele. Ohlášení nové adresy vás bude stát  50 Kč.

Výměna občanského průkazu

Pokud řešíme, kde všude nahlásit změnu trvalého pobytu, nesmíme vynechat návštěvu úřadu s rozšířenou působností. Změnu trvalého pobytu máte povinnost ohlásit nejpozději do 60 kalendářních dnů od ohlášení změny trvalého pobytu. Platnost stávajícího občanského průkazu vám pak skončí uplynutím 45 kalendářních dnů od ohlášení změny trvalého bydliště. Následujících 15 dnů máte na podání žádosti o nový občanský průkaz.

 

K vyřízení nového občanského průkazu budete potřebovat dosavadní občanský průkaz s ustřiženým rohem a potvrzení o změně pobytu. Pokud budete vyřizovat nový doklad pro osobu mladší 15 let, budete potřebovat svůj občanský průkaz, případně cestovní pas, rodný list dítěte (pokud jde o první vydání dokladu) nebo jeho dosavadní občanský průkaz.

 

Všechny doklady je třeba předložit v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. Zároveň musí být v českém jazyce nebo opatřené úředním překladem do českého jazyka.

 

Nový občanský průkaz si můžete vyzvednout do 30 dnů od podání žádosti na stejném místě, případně za poplatek i na jiném úřadě. Ideální je nový doklad vyzvednout osobně , lze však za sebe poslat jinou osobu s plnou mocí a úředně ověřeným podpisem. Osobě mladší 15 let doklad vyzvedává zákonný zástupce.

 

Výměna občanského průkazu po změně trvalého pobytu je zdarma, pro osoby mladší 15 let je stanovený poplatek 100 Kč. Zpoplatněné je vydání občanského průkazu, pokud ho chcete vyrobit ve zkrácené lhůtě. Jestliže průkaz potřebujete do 24 hodin, pak při podání na Ministerstvu financí zaplatíte 1000 Kč, pro mladší 15 let 500 Kč. Při podání na úřadě s rozšířenou působností zaplatíte 500 Kč, polovinu za dítě + 500/ 250 kč při převzetí na ministerstvu.

 

V případě, že vám doklad stačí vyzvednout do 5 pracovních dnů, zaplatíte na Ministerstvu vnitra 500 Kč, za dítě 300 Kč. Na úřadech pak 250 Kč za dospělou osobu a 200 Kč za dítě mladší 15 let +  250 Kč/ 100 Kč na ministerstvu. Při podání a převzetí na stejném úřadě zaplatíte 500 Kč a 300 Kč za dítě.

Jak je to s řidičským průkazem

Je jasné, že jakoukoli změnu v osobních údajích je třeba nahlásit a požádat o vydání nového řidičského průkazu. Změnu adresy však již hlásit nemusíte. Ostatně nově se již na řidičském průkazu ani neuvádí.

Nezapomeňte na pojišťovnu

Řešíte, kde všude nahlásit změnu trvalého bydliště? Nezapomeňte na pojišťovnu! Oznamovací povinnost, včetně lhůt a případných sankcí, stanov zákon o veřejném zdravotním pojištění. Týká se to všech pojištěnců. Pojištěnec je povinen ohlásit samozřejmě i změnu trvalého pobytu, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. V případě, že se v místě trvalého bydliště nebudete zdržovat, musíte ohlásit také adresu místa pobytu na území České republiky, kde se převážně bude zdržovat.

 

Trvalé bydliště se na kartičce pojištěnce neuvádí. Při změně tak není nutné vystavovat nový doklad. Adresa je však jedním z údajů v registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění. Správně uvedená adresa je navíc stěžejní pro komunikaci pojišťovny s pojištěncem.

 

V případě, že pojištěnec neoznámí změnu trvalého pobytu, může dostat pokutu do výše 500 Kč.

Změnu je třeba hlásit i zaměstnavateli

Své nové bydliště byste bezodkladně měli nahlásit také svému zaměstnavateli. Nezapomeňte na to, že ze zákona máte také nárok na volno na stěhování. Jestliže podnikáte, pak si do seznamu kde všude nahlásit změnu trvalého bydliště napište i živnostenský úřad.

 

Teoreticky změnu trvalého bydliště hlásit na živnostenském úřadě nemusíte, ale měli byste ho upozornit na to, že adresa sídla firmy zůstala na původní adrese. Pokud se však s místem vašeho trvalého bydliště změní i místo vašeho podnikání, je třeba změnu nahlásit do 15 dnů.

Jak je to s finančákem?

Na finanční úřad oficiálně nic hlásit nemusíte. Je však dobré tuto změnu nahlásit i na tento úřad. Přijde vám jen oznámení, kde bude nově uložený váš spis, případně rozhodnutí o stanovení data konce místní příslušnosti.

Česká správa sociálního zabezpečení a změna trvalého pobytu

V případě, že pobíráte důchod, je třeba změnu trvalého bydliště nahlásit také na ČSSZ. Způsob nahlášení pak závisí na způsobu výplaty důchodu. Povinnost písemně ohlásit České správě sociálního zabezpečení změnu adresy vyplývá z ust. § 50 odst. 1. zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

 

  • Příjemce, který pobírá důchod na poště

V případě, že dostáváte důchod v hotovosti, změnu trvalého pobytu nahlásíte na kterékoliv poště. Současně máte povinnost oznámit tuto změnu písemnou formou České správě sociálního zabezpečení. A to prostřednictvím jakékovi okresní správy sociálního zabezpečení.

 

  • Příjemce, kterému je důchod zasílaný na účet

V případě, že je výplata prováděná bezhotovostně na účet, změnu máte povinnost ohlásit písemně ČSSZ. Změnu lze opět oznámit prostřednictvím jakékoliv okresní správy sociálního zabezpečení.

 

Forma změny trvalé adresy

Postačí pokud ručně napíšete dopis, kde uvedete své rodné číslo, adresu nového trvalého bydliště a pošlete ho na kteroukoli OSSZ. Je možné také použít formulář, který je k dispozici na ePortálu ČSSZ a také na OSSZ. Tiskopis je možné zaslat elektronicky po přihlášení na ePortál ČSSZ nebo prostřednictvím své datové schránky. Je také možné podat tiskopis na kterékoliv OSSZ osobně.

Změnu oznamte také v bance

Další z institucí na seznamu, kde všude nahlásit změnu trvalého pobytu, je banka. Změnu banka okamžitě zavede do systému a ve valné většině případů vůbec nic neplatíte. Vždy je výhodnější veškeré změny provádět online prostřednictvím internetového bankovnictví. Při změně na pobočce si některé banky účtují poplatky.

Plynárny a dodavatelé elektrické energie

Změnu trvalého bydliště je pochopitelně třeba nahlásit i plynárnám a dodavatelům elektřiny. Ve většině případů lidé právě energie řeší pochopitelně už v první vlně.

 

Další místa, kde změnu nahlásit

Změnu trvalého bydliště by měl vědět i váš telefonní operátor, kdyby vám potřeboval zaslat cokoli poštou. Ačkoli je jasné, že v dnešní době většina komunikací s operátorem probíhá elektronicky.

 

Nezapomeňte změnu nahlásit také u lékařů. Je třeba vyrozumět nejen obvodního lékaře, ale také další doktory, které s rodinou navštěvujete.

 

V případě, že nemáte zaměstnání je třeba oznámit změnu také na úřadu práce.

 

Stěhovaní levně Praha 723 123 100
Zavolejte nám pro předběžnou kalkulaci
nebo rovnou zadejte poptávku a domluvte si detaily stěhování.
Stěhovaní levně Praha

Orientační ceník

1+1
od 2000 Kč
3+1
od 3000 Kč
5+1
od 6500 Kč
Office
od 2000 Kč
Doprava
od 550 Kč
Stěhovaní levně Praha
Pojištění

Vaše věci jsou po celou dobu stěhování pojištěny až do výše: 2 000 000 Kč
Nadace Leontýnka Firma Stěhování levně Praha pravidelně přispívá na účet nadaci Leontinka.