Stěhovaní levně Praha
Volejte nonstop 723 123 100

Volno na stěhování: Na co mají zaměstnanci nárok

Stěhování je bezesporu důležitá životní událost. Je jasné, že veškeré náležitosti okolo stěhování nelze zajistit během jednoho dne. Nejde jen o to věci převést z místa na místo. Je třeba vše důkladně připravit, přestěhovat se a potom se zabydlet. I když si stěhování naplánujete na víkend, pravděpodobně nestihnete vše potřebné během pouhých dvou dnů volna.

 

Právě z toho důvodu má zaměstnanec ze zákona nárok na volno na stěhování. Stejně jako například na návštěvu lékaře, pohřeb nebo svatbu. Jaké jsou však podmínky proto, aby si zaměstnanec volno na stěhování mohl vzít? A kolik dní může po svém zaměstnavateli požadovat?

Stěhování levně Praha

Volno může být i placené

Hlavní rozdíl je v tom, zda se stěhujete zcela z vlastní vůle nebo vás o stěhování poprosil zaměstnavatel. V případě, že vás o stěhování do jiného města požádal váš zaměstnavatel, máte od něj nárok na dva dny placeného volna. Situace nastává například u velkých korporátů, kdy je zaměstnanec přeřazen do jiného vzdáleného města.

 

Jestliže se však stěhujete z vlastní iniciativy, placené volno nedostanete. Máte však nárok na volno na stěhování. Podle zákoníku práce může každý zaměstnanec požádat o náhradní volno v délce maximálně dvou dnů na nezbytně dlouhou dobu v případě, že má vlastní bytové zařízení. Je jasné, že se dva dny, které nebudete chodit do práce projeví na vaší výplatní pásce. Právě z toho důvodu si raději na stěhování spoustu lidí bere dovolenou. Ta je totiž ze zákona plně hrazená. Pokud si tedy vezmete dovolenou, na výši vaší mzdy to nebude mít vliv.

 

Myslete však na to, že zatímco volno na stěhování má povinnost vám zaměstnavatel poskytnout ve vámi vybrané dny, u dovolené tuto povinnost nemá.

 

Je třeba říci, že někteří zaměstnavatelé přistupují k volnu na stěhování ještě benevolentněji. Je možné, že vám zaměstnavatel uhradí volno na stěhování i v případě, že se stěhujete z vlastní vůle. Případně se lze s některými zaměstnavateli domluvit dokonce na delší době pracovního volna.

 

Definice vlastního bytového zařízení

Jako vlastní bytové zařízení se rozumí spotřebiče, nábytek a další běžné vybavení domácnosti. Jde o to, že nestěhujete pouze kufr s oblečením. Pochopitelně v praxi zřejmě nikdo nebude zkoumat, co vlastně do nového bydlení stěhujete. Smyslem ustanovení je zamezit žádostem volna na stěhování přátel nebo vzdálenější rodiny.

 

Volno na stěhování: Co říká zákoník práce

 

Zákoník práce č. 262/2006 Sb jasně stanoví kdy a komu přísluší nárok na náhradní placené volno při stěhování. Volno na stěhování a ostatní překážky v práci jsou také v nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Přesné znění zákona níže:

 

Jiné důležité osobní překážky v práci

  • 199

Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v § 191, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu podle odstavce 2. Náhrada mzdy nebo platu přísluší ve výši průměrného výdělku.

Vláda stanoví nařízením okruh překážek v práci podle odstavce 1, rozsah pracovního volna, případy, ve kterých přísluší náhrada mzdy nebo platu, včetně případného spolurozhodování odborové organizace o vyslání zaměstnanců na pohřeb spoluzaměstnance, a to i vůči zaměstnancům, kteří nepracují na pracovištích zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonávají práce v pracovní době, kterou si sami rozvrhují (§ 317).

Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci pracovní volno za účelem vyslání národního experta 69) do orgánu nebo instituce Evropské unie, do jiné mezinárodní vládní organizace, do mírové nebo záchranné operace anebo za účelem humanitární pomoci v zahraničí, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. O poskytnutí pracovního volna zaměstnavatel vydá zaměstnanci písemné potvrzení, v němž uvede údaj o délce trvání pracovního volna. Délka takto poskytnutého pracovního volna nesmí přesáhnout dobu 4 let.

 

Neplacené volno a sociální pojištění

Zaměstnanec po dobu neplaceného volna nedostává mzdu ani její náhradu. Nemusí tedy odvádět ani sociální pojištění. V případě maximálně dvou dní na stěhování to samozřejmě není žádný problém. Pokud však z nějakého důvodu zaměstnanec čerpá neplacené volno dlouhodobě, měl by se zamyslet nad tím, že neplacení sociálního pojištění může ovlivnit výši jeho důchodu.

 

Neplacené volno není náhradní volno

Někteří lidé si pletou pojem neplacené volno s pojmem náhradní volno. Každý termín však znamená něco jiného. Náhradní volno si totiž zaměstnanec může vybrat pouze v případě přesčasu nebo práce ve svátky.

 

Stěhování ve výpovědní lhůtě

Pokud se stěhujete opravdu daleko a kromě stěhování budete ještě hledat také nové zaměstnání, máte ze zákona nárok nejen na dva dny volna na stěhování svých věcí, ale také můžete využít 1 půlden v týdnu na hledání nové práce. Tyto termíny si lze spojit a tím získáte měsíčně až dva dny volna v celku.

 

Jestliže však podáte výpověď sami, bude toto volno, stejně jako volno na stěhování, neplacené. V případě, že vám dal výpověď zaměstnavatel z důvodu překážek a jeho straně nebo kvůli ztrátě způsobilosti k výkonu práce, přísluší vám náhrada mzdy za čas strávený hledáním nového zaměstnání.

Stěhovaní levně Praha 723 123 100
Zavolejte nám pro předběžnou kalkulaci
nebo rovnou zadejte poptávku a domluvte si detaily stěhování.
Stěhovaní levně Praha

Orientační ceník

1+1
od 2000 Kč
3+1
od 3000 Kč
5+1
od 6500 Kč
Office
od 2000 Kč
Doprava
od 550 Kč
Stěhovaní levně Praha
Pojištění

Vaše věci jsou po celou dobu stěhování pojištěny až do výše: 2 000 000 Kč
Nadace Leontýnka Firma Stěhování levně Praha pravidelně přispívá na účet nadaci Leontinka.