Stěhovaní levně Praha
Volejte nonstop 723 123 100

Jak vystěhovat neplatiče

Není horší nájemník než ten, který neplatí nájem. Jak vystěhovat neplatiče ze svého bytu nebo domu? Pojďme se podívat na zákonné postupy. Co dělat v případě, že vám nájemník neplatí za bydlení a k tomu se odmítá vystěhovat?

 

Nejprve ho upozorněte, ideálně písemně

Je jasné, že není možné nájemníka vystěhovat ihned potom, co vám poprvé nezaplatil. Nejprve je nutné nájemníka na tuto skutečnost písemně upozornit. V oficiálním dopise je nutné uvést, že neplacením nájemného nájemník hrubě porušuje svou povinnost, která vyplývá z nájmu. Možná si říkáte, že by bylo lepší domluvit se s nájemníkem osobně. To můžete samozřejmě udělat také. Stejně tak jako mu můžete zavolat. Bohužel je však nutné předpokládat, že přijdou další spory. A právě pro tyto případy je nutné mít písemnou verzi upozornění. Postačí samozřejmě i elektronická.

Stěhování levně Praha

V každém případě je dobré nezaplacené nájemné řešit opravdu ihned. I kdyby se nájemník spozdil jen o jeden jediný den. V takovém případě stačí pochopitelně nejprve zatelefonovat nebo se osobně zeptat. Je totiž možné, že se jedná jen o nějaké nedopatření. Pokud se však ani po upozornění nic nezmění, sáhněte po již zmíněném písemném upozornění.

Možná byl bezproblémový

Byl doposud a dlouhodobě váš nájemník bezproblémový. Platil včas a také vše ostatní bylo v pořádku? Pak je ideální se zeptat, zda se náhodou nedostal do finančních potíží. Můžete se například dohodnout na dočasném odložení platby nebo na rozložení do splátek. V každém případě je vždy nutné požádat nájemníka o oficiální uznání dluhu. Opravdu nelze v takové situaci komunikovat bez písemných dokumentů.

 

Co když upozornění nepomůže?

Samozřejmě se může stát, že na vaše písemné upozornění nebude nájemník reagovat. Naštěstí existuje možnost, jak vystěhovat neplatiče. V takovém případě mu již můžete dát výpověď z nájmu. Nutné je však dodržet zákonnou tříměsíční výpovědní lhůtu. Platí to u nájemních smluv na dobu určitou i neurčitou. A stejně jako při výpovědi v zaměstnání, i tady platí, že výpověď začíná běžet až prvním kalendářním dnem následujícího měsíce.

 

Pokud vám však nájemník dluží již tři nájmy a náklady na služby, můžete mu doručit výpověď bez výpovědní doby. Samozřejmě musí mít písemnou podobu. Stejně jako v předchozím případě i tentokrát platí stejná pravidla při smlouvě na dobu určitou a neurčitou. Důležité je říci, že tento postup lze aplikovat i v případě, že se dluh nevztahuje na tři po sobě jdoucí měsíce. Určující je celková dlužná částka. Ve výpovědi je dobré rovnou určit datum, kdy se musí nájemník vystěhovat. Nejzazší termín je přitom jeden měsíc od doručení výpovědi.

 

Výpověď musí mít všechny náležitosti, jinak by se stala neplatnou.

  • Písemná forma.
  • Napište důvody výpovědi.
  • Informujte nájemníka o tom, že má právo vznést námitku nebo se obrátit na soud.

 

Co když se ani tak nájemník nevystěhuje

Samozřejmě se musíte připravit na to, že se nájemník nebude chtít vystěhovat dobrovolně a na vaši výpověď nebude reagovat. Bohužel nájemník může dělat účelové obstrukce. Má totiž právo do dvou měsíců od doručení písemné výpovědi podat návrh k přezkoumání oprávněnosti výpovědi.

 

Pronajímatel má samozřejmě také možnost obrátit se na soud a podat žalobu na vyklizení nemovitosti. V ideálním případě se pak tyto dvě žaloby spojí a řeší se společně. Může to však dopadnout i tak, že soud obě žaloby nespojí a žalobu o vyklizení bytu pozastaví. Nejprve totiž rozhodne o oprávněnosti výpovědi z nájmu. Celý proces se tak může opravdu na dlouhou dobu protáhnout a trva může klidně několik let.

Existují ještě jiná řešení?

Přemýšlíte, jak vystěhovat neplatiče rychleji? Bohužel není moc zákonných možností jak se vzniklou situací naložit. Pronajímatele často napadne, že nájemci odpojí elektřinu a vodu. Bohužel to však není zrovna ideální řešení. Jestliže odpojíte energie nebo za ně zkrátka nezaplatíte dodavateli, může to být kvalifikováno jako trestný čin.

 

Nelze ani vystěhovat nájemníkovi věci bez jeho vědomí a následně vyměnit zámky. Samozřejmě, že i tato verze je nezákonná a je kvalifikovaná jako neoprávněný zásah do práva k domu nebo porušování domovní svobody.

Nechal neplatič ve vašem domě věci?

Konečně jste se dočkali a nájemník se vystěhoval. Vy jste však zjistili, že v bytě nechal své věci. V takovém případě je nutné se o věc postarat ve prospěch nájemce. Tedy v případě, že není zřejmé, že nájemník věc opustil. Jestliže si však nájemce věci nevyzvedne bez zbytečného odkladu, smí pronajímatel věci prodat bez toho, aby nájemce upozornil.

 

Jak předejít tomu, že si neplatiče do své nemovitosti nastěhuji?

Před tím, než s někým podepíšete smlouvu je vhodné požádat potenciálního nájemce o maximum informací o jeho životě. Samozřejmě je vhodné si ho také proklepnout. Chodí nájemce do stálého zaměstnání? Neměl již někdy potíže s placením? Nemá dluhy? Otázek je opravdu spoustu, snažte se tedy najít na ně odpovědi. Předejdete tak mnoha problémům.

 

Stěhovaní levně Praha 723 123 100
Zavolejte nám pro předběžnou kalkulaci
nebo rovnou zadejte poptávku a domluvte si detaily stěhování.
Stěhovaní levně Praha

Orientační ceník

1+1
od 2000 Kč
3+1
od 3000 Kč
5+1
od 6500 Kč
Office
od 2000 Kč
Doprava
od 550 Kč
Stěhovaní levně Praha
Pojištění

Vaše věci jsou po celou dobu stěhování pojištěny až do výše: 2 000 000 Kč
Nadace Leontýnka Firma Stěhování levně Praha pravidelně přispívá na účet nadaci Leontinka.